HomePage

HomePage

Kuran Araştırmaları Grubu Uydurulan Din ve Kuran'daki Din
Kuran Araştırmaları Grubu tarafından hazırlanan - Bu kitap; din adına uydurulanlar, Kuran'ın anlattığı dinin farklarını ortaya çıkarsın. - Bu kitap; peçenin, haremlik-selamlığın, sakalın, cüppenin, sanat düşmanlığının ve yığınla uydurmanın din olarak algılanmasını...Book Details
Author : Kuran Araştırmaları Grubu
Published On : 2000
Publisher : İstanbul Yayınevi
Book URL : Buy
Uydurulan Din ve Kuran’daki Din