YAZARLARIMIZ

Prof.Dr.Caner Taslaman

Caner Taslaman Kimdir?
Caner Taslaman Kimdir?
Caner Taslaman, ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehir olan İstanbul’da bitirdi. Kimya mühendisi bir annenin ve doktor bir babanın oğlu olarak küçük yaşlardan itibaren doğa bilimleri ile ilgilendi. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde üniversite eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında antropoloji, din sosyolojisi, bilgi sosyolojisi gibi alanlarla ilgilendi. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde, Big Bang Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisans, Evrim Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle doktora derecesini kazandı. Daha sonra ise Kuantum Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yazdığı kitapla doçent oldu, yine bilim-felsefe-din üçgenindeki çalışmalarıyla profesörlük derecesini de aldı. Ayrıca “Küreselleşme Sürecinde Türkiye’deki İslam” çalışmasıyla ikinci doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakultesi’nde tamamladı. İlk olarak Tokyo Üniversitesi’nde daha sonra Oxford Üniversitesi’nde post doktora çalışmaları yaptı. Harvard Üniversitesi’nde ve Cambridge Üniversitesi’nde misafir akademisyen olarak bulundu. Son dönemdeki çalışmalarında ve yurtdışında bulunduğu üniversitelerde en çok odaklandığı konu modern bilim-felsefe-din ilişkisi olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde profesör öğretim üyesidir.

Bilim-Felsefe-Din İlişkisi, Küreselleşme ve İslam, Kuran ve Bilim, Din Felsefesi, Bilim Felsefesi, Fizik Felsefesi ve Biyoloji Felsefesi en çok ilgilendiği alanlardır.

Caner Taslaman’ın Kendi Ağzından Hayat Hikayesi: https://www.youtube.com/watch?v=fe4CrYcdLNI

Doç.Dr.Emre Dorman

Emre Dorman Kimdir?
Emre Dorman Kimdir?
Dr. Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Kelâm Bilim Dalı’nda hazırladığı Tanrı’nın Varlığının Kanıtlanmasında Kullanılan Modern Deliller: İnsancı İlke Örneği başlıklı tezi ile yüksek lisans, Deizm ve Eleştirisi: Tarihsel ve Teolojik Bir Yaklaşım başlıklı tezi ile de doktora çalışmasını tamamladı.

Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi’nde Felsefeye Giriş, Bahçeşehir Üniversitesi’nde ise İslâm Felsefesi ve Din Felsefesi dersleri vermekte, teoloji, felsefe ve din-bilim ilişkisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

İnsanlar Uyurlar Ölünce Uyanırlar (İstanbul Yayınevi 2011), Kur’ân-ı Kerîm’deki Temel Emirler ve Yasaklar (İstanbul Yayınevi 2011) Modern Bilim: “Tanrı Var” (İstanbul Yayınevi 2011) People Are Asleep They Wake Up When They Die (İngilizce/İstanbul Yayınevi 2012) Duanız Olmasa Ne Öneminiz Var? (İstanbul Yayınevi 2013), Dini Konularda Kendini Kandırmanın 40 Yolu (İstanbul Yayınevi 2014), Din Neden Gereklidir? (İstanbul Yayınevi 2015), Allah’a Öğretilen Din (İstanbul Yayınevi 2016), Allah’ın Parmak İzi (Destek Yayınları 2016), Kendini Kınayan Nefis (Destek Yayınları 2017), İslam Ne Değildir (İstanbul Yayınevi 2018) isimli kitapları yayımlanmıştır.


Doç.Dr.Enis Doko

Enis Doko Kimdir?
Enis Doko Kimdir?
Enis Doko, 1987 yılında Makedonya’nın Ohri kentinde doğdu.Enis Doko ODTÜ ileri fizik ve felsefe bölümlerinden derece ile mezun oldu. Koç Üniversitesi Fizik bölümünde Kuramsal İstatistiksel Kuantum Mekaniği alanında doktora çalışmasını tamamladı. Çalışma alanları çok parçacıklı kuantum teorisi, ultrasoğuk atom fiziği, fizik felsefesi, bilim felsefesi, uzay-zaman felsefesi, din-bilim ilişkisi ve din felsefesidir.

İLGİ ALANLARI:

FİZİK
Çok parçacıklı Kuantum sistemleri, Kuantum Mekaniğinin temelleri, Teorik Süper İletkenlik, Bose-Einstein yoğunlaşması, İstatistiksel Kuantum Alanlar Kuramı, Ultra-Soğuk Atomik Fizik, Optik Örgüler

FELSEFE
Fizik Felsefesi (uzay ve zamanın ontolojik statüsü, kuantum mekaniği yorumları), Bilim Felsefesi (realizm-anti realizm tartışması, tümevarım sorunu, demarkasyon problemi), Din Felsefesi (teizm-ateizm tartışması, kötülük sorunu, kader-özgür irade sorunu), Ontoloji (özgür irade problemi, soyut cisimlerin ontolojik statüsü), Ahlak (realizm-anti realizm tartışması)

Enis Doko’nun Kendi Ağzından Hayat Hikayesi: https://www.youtube.com/watch?v=pTjNH7irieM


Elşad Miri

Elşad Miri Kimdir?
Elşad Miri Kimdir?
Elşad Miri, 30 Ağustos 1979’da Azerbaycan`ın Yevlakh şehrinde doğdu. SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği) ’nin son dönemlerinde değişik mezhep hocalarından gizli din eğitimi aldı. SSCB’nin dağılmasından sonra Ağdaş ilinde Özbekistan`da din eğitimi almış hocalardan Arapça ve diğer din bilimlerini öğrendi.

Azerbaycan`da Arapça ve İngilizce eğitim veren tek lise olan Sumgayıt İlahiyat Kolejini iyi derecelerle kazanarak liseyi orada bitirdi. Üniversiteyi Bakü`de, Kafkas Üniversitesi’nin ilahiyat fakültesinde okudu. 1. Sınıftan, sınavla 2. sınıfa atlayan Elşad Miri, fakülteyi birincilikle bitirdi.

Yüksek lisansı Hazar Üniversitesi’nde 1,5 senede üstün derecelerle bitirdikten sonra aynı üniversitede dinler tarihi öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. İki sene sonra Garb Üniversitesi’nde eğitim veren Miri, burada da iki senelik öğretim görevlisi görevinden ayrılarak, Türkiye’deki Diyanet benzeri resmi kurumda (Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzre Devlet Komitesi) çalıştı.

Üniversite yıllarından itibaren yazı hayatına başladı. Değişik gazete ve dergilerde makale ve köşeler yazdı. Daha sonra sırasıyla gazetelerde editör ve baş editör olarak görevler yaptı. www.islam.com.az ve www.din.az sitelerini kurarak yazılarını orada devam ettirdi. 2006-2010 yıllarında “Modern Toplum ve İslam” isimli programın sunuculuğunu yaptı. Aylık basılan “Davet” ve “Oku” isimli iki dergiyi üç sene bastırdı. İlk kitabı Kuran`ın 30. cüzünün izahlı çevirisi İran`da Azerice olarak basıldı. Daha sonra Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından dört kitabı (İslam`da Aile Hayatı, İslam`da Kadın Erkek Eşitliği, İslam Dini Zorbalığı Yasaklar ve Kadının Sosyal Hayatta Rolü) basılarak dağıtıldı. Değişik yazarların yirmiden fazla kitabını Azericeye çevirdi. Üç yüzden fazla makalenin sahibi olan Elşad Miri, değişik ülkelerdeki televizyon kanallarında röportajlar vermiş, bilimsel ve kültürel amaçlı altmıştan çok ülkede çalışmalar yapmıştır.

Şu an özel bir merkezin sahibi olan Elşad Miri, evli ve dört çocuk babasıdır.

Şu anda kitap çalışmalarını devam eden Elşad Miri`nin en son yazdığı “İslam`da yok!” isimli kitabı Azerbaycan Diyanet`i tarafından geleneksel dine uygun olmadığı gerekçesiyle yasaklandı. Olayı mahkemeye taşıyan yazar mahkemeyi de kaybetti. Buna rağmen kitap Azerice olarak hem Türkiye`de, hem de Kırgızıstan`da basıldı. Şu anda Türkiye`de Türkçe olarak basılan kitabın, Rusça olarak Kırgızıstan`da ve Rusya`da basılmak üzeredir. Ayrıca kitabın İngilizce, Fransızca ve Almancası da tercüme aşamasındadır.

Elşad Miri’nin Kendi Ağzından Hayat Hikayesi: https://www.youtube.com/watch?v=YNIESO0JK_I


Dr.Cemre Demirel

Cemre Demirel Kimdir?
Cemre Demirel Kimdir?
Cemre Demirel, 9 Aralık 1989’da İstanbul’da doğdu. Ortaöğretimini Şehremini Anadolu Lisesi’nde, lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi iktisat bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi felsefe bölümünde tamamladıktan sonra doktorasını İstanbul Üniversitesi felsefe bölümünde yaptı.

Kuran Araştırmaları Grubu

Kuran Araştırmaları Grubu
Kuran Araştırmaları Grubu
İstanbul Kuran Araştırmaları Grubu, Kuran’ın; Allah’ın insanlığa gönderdiği mesaj olduğunun ispatlanmasını, en iyi şekilde anlaşılmasını, anlatılmasını ve yaşanmasına katkıda bulunmayı hedeflemiş bir gruptur. Bunu yaparken Kuran ile ilgili ortaya atılmaya çalışılan şüphelere cevap vermeyi ve İslam dinine sokulmuş Kuran’a aykırı uydurmaları tespit etmeyi de vazifeleri kabul etmektedirler. Bu grup ilahiyat, sosyoloji, felsefe ve mühendislik gibi farklı alanlarda çalışan akademisyenler ve entelektüellerden oluşmaktadır. Hiçbir cemaat ve dini grupla bir bağlantıları bulunmamakta; mezhep ve grup ayrımı yapmadan tüm Müslümanlar arasında barışın, hoşgörünün ve birliğin olmasını arzu etmektedirler. Kitap ve makale çalışmaları, internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla görüşlerini yaymaya çalışmaktadırlar. Tüm bu faaliyetlerde maddi ve manevi bir çıkar elde etmeme en temel prensiplerindendir.

İnternet Siteleri
www.mucizeler.com
www.kurandakidin.com
www.kurandakidualar.com


KASHIF SHAHZADA

KASHIF SHAHZADA KİMDİR?
KASHIF SHAHZADA KİMDİR?
Yazarın web sitesinden alıntı:

Birleşik Krallık’ta ve yurt dışında İslam ve Müslüman meseleleri üzerine kapsamlı dersler verdim ve uzun süredir inanç ve dinler arası meselelerle kişisel ve aktif bir ilgim var. Dini geleneklerin araştırılması ve incelenmesiyle birlikte taban düzeyinde uzun yıllara dayanan dinler arası çalışma deneyimini masaya getiriyorum. Araştırma ilgi alanlarım arasında Kur’an çalışmaları, Müslüman-Hıristiyan Diyaloğu, Dinlerarası Çalışmalar ve Dünya Dinleri yer almaktadır.

EĞİTİM Eğitim alanında, Birmingham City Üniversitesi’nden MBA derecem ve Chartered Institute of Marketing’den Pazarlama alanında Yüksek Lisans Diplomam var. Mesleki başarılarımdan dolayı CIM Chartered Marketer statüsüne layık görüldüm.

ALLAH MEKANINI CENNET EYLESİN.

DİNİ CEVAPLAR

DİNİ CEVAPLAR EKİBİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?
DİNİ CEVAPLAR EKİBİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?
Dini Cevaplar kitaplarının yazarları, alanında uzman akademisyenler ve araştırmacılardan oluşmaktadır. Kitapların hepsi tamamen aynı yazar ekibinden oluşmamaktadır. Her kitapta farklı sorulara cevaplar verildiği için uzman kişiler de değişebilmektedir. Editörler her yıl en az bir kitap çıkarmayı hedeflemektedirler.