dinin kaynağı olarak kuran yeter mi

/dinin kaynağı olarak kuran yeter mi